Wednesday, February 10, 2010

Maya Bazaar - Ghatodgaja's introduction

అష్ట దిక్ కుంభి కుంభాగ్రాల పై మన సుంభ ధ్వజముగ్రాల చూడ వలదే
గగన పాతాళ లోకాల లోని సమస్త భూత కోటులు నాకే మ్రొక్క వలదే
ఏ దేశ మైన నా ఆదేశ ముద్ర పడి సంభ్రామాశ్చర్యాల జరుగ వలదే
హాయ్ హాయ్ ఘటోత్కచ , జై హే ఘటోత్కచ అని దేవ గురుడే కొండాడ వలదే

ఏ నే ఈ ఉర్వి నెల్ల శాసించ వలదే
ఏ నే ఐస్వర్యమెల్ల సాధించ వలదే
ఏ నే మన బంధు హితులకు ఘనతలన్ని కట్ట పెట్టిన ఘన కీర్తి కొట్ట వలదే

No comments:

Post a Comment